X
تبلیغات
زولا

دکتر حسین احمدی

سوابق علمی - پژوهشی

معرفی و نقد کتاب: میرزا یوسف قراباغی و تاریخ صافی 

منتشر شده در: فصلنامه تاریخ روابط خارجی شماره ۲۵-۲۴ 

نویسنده: حسین احمدی