دکتر حسین احمدی

سوابق علمی - پژوهشی

عنوان همایش: همایش ملی جنگ اوستیای جنوبی (زمینه ها,اهداف وپیامدها)

عنوان مقاله : آسیب پذیری دولت و ملت تک قومی در گرجستان محل برگزاری: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران,تهران,پاییز 1387 

خلاصه:
شعار دولت گامساخوردیا اولین رئیس جمهور گرجستان ، مبنی بر:

"گرجستان برای گرجی ها"گرچه مدت طولانی دوام نیافت اما نشان از فکر عمیقی می داد که در جامعه گرجی به نوعی در تقابل با اقوام موجود داخل گرجستان جریان داشت، امری که در همسایه دیگر گرجستان یعنی جمهوری آذربایجان با انکار اقوام غیر آذری به شدت دنبال می شود. به هر روی,جامعه گرجستان برای رسیدن به این هدف با مشکلات فراوانی  دست به گریبان است:

*کاهش رشد منفی جمعیت گرجی ها در مقایسه با دیگر اقوام. 

 *حضور نیم میلیون ارمنی در جامعه گرجستان که ضمن همگرایی با روسیه در تقابل عمیق فکری با گرجی ها قرار دارند.

 

*آذری ها با جمعیت بالغ بر 000/300 نفر با زندگی در مجاورت مرز جمهوری آذربایجان با گرجستان با نگاهی به تز حاکمیت جمهوری آذربایجان رویای حاکمیت آذربایجان بزرگ را در سر می پرورانند.

 

*مسقطی های ترک زبان که در جنگ جهانی دوم توسط استالین از  گرجستان به ازبکستان کوچ داده شدند. بر اساس قرارداد دولت گرجستان با اتحادیه اروپا تا 2011 باید تمامی 000/300 نفر آنها به گرجستان بازگردند. این قوم در مناطقی که ارمنی ها و گرجی ها کاتولیک اکثریت دارند، همچون جاباخ و مسقط، ساکن خواهند شد. خصومت بین گرجی ها و ارمنی ها با مسقطی ها ازبک شده - که دنبال ترکستان بزرگ هستند – قابل توجه می باشد.

 

*آجارهای ترک زبان مسلمان گرچه با اقدامات دولت ساکاشویلی به گرجستان ضمیمه شده اند ولی به لحاظ مذهبی ساختار نزدیکتری به ترکیه دارند به ویژه آجارهای ساکن در شهرهای کدا1و خلو2

 

*اوستی ها با جمعیت 000/70 نفری در مجاورت سرزمین روسیه که از نظر فرهنگی، زبانی و نژادی با گرجی ها تفاوت ماهوی دارند.

 

*آبخازی ها با جمعیت 000/70 نفری همانند اوستی ها که به صورت ساختاری بــا گرجی ها فرق دارند .

 

*یونانی ها با جمعیت 000/50 نفری که بیشتر با مخالفان گرجی ها ، همچون آبخازی ها و اوستی ها همراهی دارند.

 

*کردهای یزیدی با جمعیت 20000 نفری که بیشتر در تفلیس به سر می برند.

 

*آشوریها با جمعیت چند هزار نفری مستقر در کرتائیسی و تفلیس که ساختار فرهنگی آنها با گرجیها متفاوت است.

  

نظر به مهاجرت گسترده و کمبود زاد و ولد در میان گرجی ها از یک طرف و افزایش جمعیت سریع اقوام غیر گرجی به ویژه ارمنی هـا، آذری ها و مسقطی ها از طرف دیگر، جامعه گرجی در دراز مدت به اقلیت تبدیل خواهد شد. به همین جهت دولت گرجستان جهت حفظ قومت گرجی و برای جلوگیری از زاد و ولد بیشتر قومیت های غیر گرجی ، در آینده نه چندان دور به ناچار آوردن بیشتر از دو فرزند را ممنوع خواهد کرد.

جامعه گرجستان همانند ارمنستان یک جامعه یکدست مذهبی نیست. ارمنی ها ساکن گرجستان دارای شریعت گریگوری، آذری ها و مسقطی مسلمانند. تعدادی قابل توجه از گرجی های ساکن در جنوب گرجستان کاتولیک می باشند.۱Keda

 ۲Khulo