دکتر حسین احمدی

سوابق علمی - پژوهشی

2 اسفند 1391 ساعت 06:10 ب.ظ

Каким образом написана книга Талышы и нынешняя ситуация Талышы в северном и южном Талыше.

Место проведения выступлени: Москва , Новости http://www.rosbalt.ru/

Дата:Четверг,26Шахривар1388(17сентября2009)Продолжительность: от 12 до 13/30. 


ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 92 >>